เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 17 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15  ศูนย์ข่าว กต.

เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 17 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15

ไฟล์แนบ