อินโฟกราฟฟิกภารกิจด้านการต่างประเทศ : ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 ตามแผนกระทรวงการต่างประเทศ "5S/5มี" บทความ

อินโฟกราฟฟิกภารกิจด้านการต่างประเทศ : ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 ตามแผนกระทรวงการต่างประเทศ "5S/5มี"