งานเลี้ยงอาหารค่ำโดย นรม. เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ ACMECS บทความ

งานเลี้ยงอาหารค่ำโดย นรม. เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ ACMECS