ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ไฟล์แนบ