รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง : รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559.. ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง : รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559..

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
31 ต.ค. 2558
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 
   
  • เดือนพฤศจิกายน
29 ม.ค. 2559
   
  • เดือนตุลาคม
29 ม.ค. 2559
       
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส  
   
  • ไตรมาส ที่ 1
11 พ.ค. 2559