โครงการประกวดภาพถ่ายไทยกับ UN ประกาศ

โครงการประกวดภาพถ่ายไทยกับ UN

โครงการประกวดภาพถ่ายไทยกับ UN : การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ" เพื่อฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การเป็นสมาชิกสประชาชาติของไทยในปี ๒๕๕๙