รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
31 ต.ค. 2558
 
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
           -  เดือนพฤศจิกายน 2558
29 ม.ค. 2559
           -  เดือนตุลาคม 2558
29 ม.ค. 2559
       
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส
 
           -  ไตรมาส ที่ 1
11 พ.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 2 11 พ.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 3 31 ต.ค. 2559
           -  ไตรมาส ที่ 4 31 ต.ค. 2559