ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการทั่วไป (งานผลิตเอกสาร)

ประกาศ   ใบสมัคร