ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 16/2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

      จำนวน 1 อัตรา  (อัตราจ้าง 16,000 - 17,000 บาท)

     

      ****  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 2563 ****

ส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า "เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ"

ไฟล์แนบ