ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศสำนักนโยบายและแผนที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน : ประกาศสำนักนโยบายและแผนที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ

ไฟล์แนบ