ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเลี้ยงรับรอง จำนวน ๖ รายการ (งวดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและเลี้ยงรับรอง จำนวน ๖ รายการ (งวดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไฟล์แนบ