ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานระบบ VOIP จำนวน ๘๕ เครื่อง และเครื่องโทรศัพท์ IP พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่อครบชุด ใช้สำหรับติดต่อระหว่างกระทรวงฯ กับ สอท./สกญ./คถท. จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานระบบ VOIP จำนวน ๘๕ เครื่อง และเครื่องโทรศัพท์ IP พร้อมอุปกรณ์การเชื่อมต่อครบชุด ใช้สำหรับติดต่อระหว่างกระทรวงฯ กับ สอท./สกญ./คถท. จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ