ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : เพื่อใช้ในราชการของกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม (งวดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : เพื่อใช้ในราชการของกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม (งวดที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ