ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโตีะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 10 พร้อมแท่นกราบและโต๊ะลูกหมู่ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโตีะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 10 พร้อมแท่นกราบและโต๊ะลูกหมู่ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ