ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตราอาร์มสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ  เพื่อจัดสรรให้ สอท./สกญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตราอาร์มสัญลักษณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อจัดสรรให้ สอท./สกญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ