คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ