:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตนพพรฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล