:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 ส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 ส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 ส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบียกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในซาอุดีอาระเบีย รวมจำนวน 188 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK9713 / EK384 ออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์เวลา 10.30 น. โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.20 น.

ผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านการตรวจโควิดแบบ PCR Swab Test และได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง fit to fly ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง สำหรับคนไทยที่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 และไม่สามารถเดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ได้นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลผู้ป่วยไปยังกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีฯ เพื่อพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วยแล้ว ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ติดตามความคืบหน้า และช่วยเหลือตามกระบวนการที่ทางการซาอุดีฯ อนุญาตต่อไป