:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดเที่ยวบินพิเศษกลับไทย ครั้งที่ ๕ ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดเที่ยวบินพิเศษกลับไทย ครั้งที่ ๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดเที่ยวบินพิเศษกลับไทย ครั้งที่ ๕

 

วันนี้ (๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ทีมประเทศไทย โดยการประสานงานกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์อำนวยความสะดวกและจัดอาหารกล่องให้คนไทย ครอบครัวและคนต่างชาติ ๑๒๙ คน ที่ตกค้างที่เวียดนามโดยสารเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Vietjet Air จากสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย กลับประเทศไทย ผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยบริษัท CR Asia ไปทำงานตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ ในโรงกลั่นน้ำมันที่ จ.แท็งหวาในภาคเหนือของเวียดนาม รวมทั้งนักท่องเที่ยว พนักงานบริษัท บุตรและคู่สมรสของคนไทย และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกการตรวจสุขภาพเพื่อรับเอกสาร Fit To Fly และเอกสาร/หลักฐานการเข้าเมือง สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ น.ส. มรกต มธุกร อัครราชทูตได้มอบถุงยังชีพสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ที่เดินทางกลับในเที่ยวบินนี้ด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล Xay Dung (ไซซุง) ที่ไปจัดให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และขอขอบคุณบริษัท CR Asia ที่ร่วมจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานไทยและเวียดนามที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไทยครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยกลับประเทศไทยรวมทั้งหมด ๑๙๒ คนและคนต่างชาติ ๒๙ คน โดย ๕ เที่ยวบิน

 

“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”