:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง
          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ซึ่งเป็นการให้บริการครั้งแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 77 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 19 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 รายการ
          ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org