:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : การพบปะชุมชนไทยในบราซิลรัฐต่าง ๆ ผ่านระบบ videoconference (zoom)  ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : การพบปะชุมชนไทยในบราซิลรัฐต่าง ๆ ผ่านระบบ videoconference (zoom)

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยนำโดยเอกอัครราชทูตพูดคุยกับคนไทยจำนวนกว่า 50 คนจากรัฐต่างๆ ทั่วประเทศบราซิล เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้ข้อมูลในการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือทั้งการเดินทางกลับไทยและแนะนำการใช้ชีวิตอยู่ในบราซิลในช่วงที่ COVID-19 ระบาดรุนแรง รวมทั้งหากเกิดกรณีเจ็บป่วย โดยเน้นให้ยังคอยระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกไปพื้นที่ชุมชน ใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ มีปัญหาและอุปสรรคใดสอบถามและปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฯได้ตลอดเวลา 

#คนไทยไม่ทิ้งกัน #ทุกแห่งหนเราดูแล