:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ได้เข้าพบนายจ้าว ซื่อหยุ่น รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว ตามคำเชิญ พร้อมทั้งเยี่ยมชมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว

          ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการฯ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ และคณะ เยี่ยมชม หอนิทรรศการญี่ปุ่น (China-Japan-ROK Innovation Industry Park) ซึ่งเป็นอาคาร 2  ชั้น ภายในมีการจัดแสดงด้านศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน หุ่นยนต์  เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีห้องสำหรับจัดการประชุมและห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ

         กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Qingdao International Economic Cooperation Zone) โดยมีพื้นที่กว่า 34.92 ตารางกิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า 500 แห่ง โดยในจำนวนนี้มี 6 บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune Global 500 (นิตยสารด้านธุรกิจรายใหญ่ของโลกที่จัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 บริษัท โดยวัดจากรายได้เป็นหลัก) อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้ง ได้แก่ 1) Sino-German High-Tech Ecology Park ซึ่งเป็นสวนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์แห่งเดียวในจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลเยอรมนี โดยเป้าหมายของการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ คือ ลดการใช้คาร์บอนปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) Qingdao Chia Tai Haier Pharmaceutical ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยาทางทะเลขนาดกลางแห่งเดียวในประเทศจีน ก่อตั้งโดยบริษัท Sino -Biopharmaceutical Limited และบริษัท Haier pharmaceutical 3) China-Japan-ROK Innovation Industry Park โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะระดับสูง ชีวภาพ การเงิน การค้า บริการด้านซอฟต์แวร์ วัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ฝ่ายจีนยินดีหากฝ่ายไทยจะมีหอนิทรรศการของไทยในพื้นที่ดังกล่าว