:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ให้ความช่วยเหลือชุมชนคนไทยในคูเวตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ให้ความช่วยเหลือชุมชนคนไทยในคูเวตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ให้ความช่วยเหลือชุมชนคนไทยในคูเวตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ซึ่งประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 ก.ก. น้ำตาลทราย 1 ก.ก. น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นก๋วยเตี๋ยว พริกแห้ง น้ำพริก น้ำปลาร้า ปลากระป๋อง และหน้ากากอนามัย และสิ่งของที่จำเป็นอีก 270 ถุง ประกอบด้วยผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ยาแก้ปวด และหน้ากากอนามัย ไปมอบให้แก่ชุมชนชาวไทยในคูเวต จำนวน 770 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกจ่ายถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นดังกล่าวให้แก่ชุมชนชาวไทยในสาขาอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย พนักงานนวดสปา พนักงานร้านอาหารไทย  ตลอดจนแรงงานไทยของบริษัท Hyundai Engineering and Construction, UGCC, Ahmadiah, Boodai, Kukje, Mustafakaram และ Combined Group เป็นต้น

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในคูเวตในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์  2563 ทางการคูเวตได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มข้น อาทิ  การประกาศเคอร์ฟิว (total curfew) ห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการประกาศ ให้ภาคธุรกิจบริการ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย สปาและซาลอน ปิดทำการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ชาวไทยที่ประกอบอาชีพในภาคบริการและแรงงานไทยในคูเวตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง ถูกพักงานหรือถูกยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยในคูเวตแล้ว 4 ครั้ง จำนวน 2,070 ชุด ตลอดจนการช่วยเหลือในการเจรจากับนายจ้าง การมอบเงินช่วยเหลือแก่คนไทยที่เป็นสมาชิก
บัตรกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 115 คน รวมทั้งการจัดเที่ยวบินพิเศษ  2 ครั้ง เพื่อนำคนไทยในคูเวต จำนวน 293 คน กลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม และวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งคนไทยอีกจำนวน 24 คน กลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

************************