:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสถานกงสุลต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรม Seaview Garden เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสถานกงสุลต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรม Seaview Garden เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสถานกงสุลต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว ครั้งที่ 1/2563

ณ โรงแรม Seaview Garden เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ เข้าร่วมการประชุมสถานกงสุลต่างประเทศที่ประจำที่เมืองชิงต่าว ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรม Seaview Garden เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว โดยมีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นำโดยนายหวัง เสียงหยู่ รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว และนายจาง หยวนเซิง นายกเทศมนตรีเขตจี๋โม่ รวมทั้ง กงสุลใหญ่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นประจำเมืองชิงต่าว และคณะกงสุล เข้าร่วม

          ในการประชุม นายหวัง เสียงหยู่ รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว และนายจาง หยวนเซิง นายกเทศมนตรีเขตจี๋โม่ ได้กล่าวแนะนำเขตจี๋โม่ว่า เป็นเขตพัฒนาใหม่ของเมืองชิงต่าว มีศักยภาพเทียบเท่าเมืองรอง มีพื้นที่ขนาด 1,780 ตารางกิโลเมตร มีการพัฒนาอย่างมั่นคง มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน มีฐานการผลิตรถยนต์ชื่อดังอย่าง Volkswagen และโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้ง เขตจี๋โม่ยังมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เนื่องจากมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,400 ปี และเป็นแหล่งน้ำพุร้อนน้ำเค็มที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตจี๋โม่ ทั้งนี้ มีบริษัทจากเขตจี๋โม่ไปลงทุนผลิตยางรถยนต์ที่ประเทศไทย และมีบริษัทไทยที่ลงทุนด้านปศุสัตว์ที่เขตจี๋โม่                                                                     

          ก่อนการประชุม สำนักงานการต่างประเทศชิงต่าว นำคณะกงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหล้าเหลืองจี๋โม่ เหล้าเหลือง หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เหลาจิ่ว เริ่มผลิตขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการนำเมล็ดข้าวไปต้ม โดยใช้น้ำแร่จากเทือกเขาเหลาซานซึ่งอยู่ในเมืองชิงต่าว ต่อมา นำไปผสมกับวัตถุดิบอื่น หมักไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง จากนั้น ใช้วิธีบีบอัดและกลั่นออกมาเป็นน้ำ และนำไปบรรจุในไหดินเผา เหล้าเหลืองมีกลิ่นหอมสมุนไพร รสชาติหวานและเข้มข้น มีคุณสมบัติช่วยในการช่วยบำรุงผิวและกระดูก และสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำยาจีนได้อีกด้วย

          ภายหลังการประชุม เจ้าภาพได้นำคณะกงสุลต่างประเทศ เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองโบราณจี๋โม่ ภายในมีการจัดแสดงของใช้ในยุคโบราณ อาทิ เครื่องแต่งกาย ธนบัตร ภาพวาด เป็นต้น อีกทั้ง มีร้านค้า ร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการจัดงานเทศกาลเบียร์ การประชุมครั้งนี้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของจีน และสถานกงสุลต่างประเทศ ณ ชิงต่าว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น