:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเตหะราน ดำเนินการส่งคนไทยจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กลับประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเตหะราน ดำเนินการส่งคนไทยจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กลับประเทศไทย

สอท. ณ กรุงเตหะราน ดำเนินการส่งคนไทยจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กลับประเทศไทย
19 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดเที่ยวบินอพยพ ครั้งที่ 4 โดยมีนายณัฐวุฒิ มะลิสุวรรณ์ ที่ปรึกษา/กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อำนวยความสะดวกที่สนามบิน ให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด เดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 80 คน และคนต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตถิ่นพำนักในไทย จำนวน 11 คน เดินทางเข้าประเทศไทย
โดยทั้งหมดได้ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ผลการตรวจไม่พบเชื้อทุกคน