:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ช่วยเหลือดูแลคนไทยมุสลิมดะวะห์ที่พำนักอยู่ในเมืองกัลกัตตา ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ช่วยเหลือดูแลคนไทยมุสลิมดะวะห์ที่พำนักอยู่ในเมืองกัลกัตตา

             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ (ท้องถิ่น) รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้เดินทาง ไปยัง Haj Tower เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งคนไทยมุสลิมดะวะห์จำนวน 21 คน ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางการรัฐเบงกอลตะวันตกให้ออกจากการกักตัวในสถานที่เฝ้าระวัง (Institutional Quarantine) ที่ Madinat-ul-Hajjaj เมืองกัลกัตตา เพื่อเดินทางไปยังกรุงนิวเดลีด้วยรถบัสเช่า ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดหาให้ระหว่างรอขั้นตอนการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีและหน่วยงานทางการของอินเดีย เพื่อส่งกลุ่มคนไทยดังกล่าวกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินอพยพคนไทยต่อไป

              ในโอกาสนี้ นายเกษมสันต์ฯ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่คนไทยทั้ง 21 คน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็น อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม ยาสามัญ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางอิสลามรัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งเป็นผู้ดูแล Haj Tower ได้สนับสนุนจัดเตรียมชุดเช้าและกลางวันให้แก่กลุ่มคนไทยรับประทานระหว่างการเดินทางไปกรุงนิวเดลีด้วย ทั้งนี้ คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 และมีความดีใจที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยในอนาคต อันใกล้ รวมทั้งขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่และประสานงานขั้นตอนต่าง ๆ กับฝ่ายอินเดีย ตลอดช่วงระยะเวลา 146 วันที่ถูกกักตัวในเมืองกัลกัตตาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

               ทั้งนี้ กลุ่มคนไทยทั้ง 21 คนเดินทางมายังประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และตกค้างอยู่ที่เมืองกัลกัตตาภายหลังอินเดียประกาศระงับการเดินทางเข้าออกประเทศอินเดียด้วยเที่ยวบินพาณิชย์และต้องรอกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมืองโดยใช้การตรวจลงตราผิดประเภท ทั้งนี้ การพิจารณาทางกฎหมายของทางการอินเดียได้สิ้นสุดลงแล้ว และคนไทยทั้ง 21 คน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินอพยพคนไทย รวมระยะเวลาที่ตกค้างอยู่ในอินเดียประมาณ 5 เดือน

               การให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง 21 คน มาจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีและสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ในการช่วยเหลือและดูแลคนไทยที่ตกทุกข์และได้รับความยากลำบากอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19