ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Recovery Better Together Action Forum และประกาศการบริจาคเงินของไทยแก่ UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Recovery Better Together Action Forum และประกาศการบริจาคเงินของไทยแก่ UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF)

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Recovery Better Together Action Forum ตามคำเชิญของนาง Amina J. Mohammed รองเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล และได้ประกาศการบริจาคเงินของรัฐบาลไทยให้แก่กองทุน UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (UN COVID-19 MPTF) เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
 
การบริจาคเงินให้แก่กองทุน UN COVID-19 MPTF ดังกล่าวของไทย มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาคมระหว่างประเทศ ในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตในปัจจุบันให้สามารถตั้งรับและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างยั่งยืนและผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  
 
กองทุน UN COVID-19 MPTF ริเริ่มและประกาศจัดตั้งโดยนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเป็นกลไกระดมทุนให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  ปัจจุบัน มีประเทศที่ร่วมบริจาคแล้ว อาทิ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สโลวาเกีย สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้ สหประชาชาติเริ่มจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบแล้ว