ข่าวเด่น : รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือแก่เลบานอนจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือแก่เลบานอนจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท) ในนามรัฐบาลไทยแก่นาย Christoph Sutter หัวหน้าสำนักงานภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross: ICRC) กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ICRC ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบาบอนเนื่องจากเหตุระเบิดที่กรุงเบรุตเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่เลบานอนในรูปแบบอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป