ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายแสวงหาตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายแสวงหาตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้ประชุมร่วมกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแสวงหาตลาดใหม่ในภูมิภาคลาตินอเมริกาตามนโยบายรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทั้งสองกระทรวงฯ จะมีการจัดการประชุมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทย 9 แห่ง (ในวันที่ 25 มีนาคม 2563) เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับโอกาส ศักยภาพและความท้าทายในการประกอบธุรกิจกับภูมิภาคลาตินอเมริกาและจะหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดโครงการ Latin Link 2020 ร่วมกัน เพื่อนำผู้แทนภาครัฐและเอกชนสำรวจลู่ทาง แสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจในประเทศเป้าหมายในภูมิภาคลาตินอเมริกา
 
นอกจากนี้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่จะเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนมือถือ Discover Latin America (DLA) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ได้จัดทำและเริ่มใช้งานแล้ว โดยเฉพาะข้อมูลด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาคลาตินอเมริกา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะใช้โอกาสที่เอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติสำคัญ อาทิ THAIFEX พร้อมกับคณะนักธุรกิจจากลาตินอเมริกาในการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศที่อยู่ในความดูแลแก่ภาคเอกชนไทย