ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Roundtable of ASEAN-India Network of Think-Tanks (AINTT) ครั้งที่ 6 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Roundtable of ASEAN-India Network of Think-Tanks (AINTT) ครั้งที่ 6

 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม Roundtable of ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียในยุคหลังโควิด-19 และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุม Roundtable of ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) ครั้งที่ 6  ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 – 12.10 น. (เวลาประเทศไทย) โดยจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ASEAN-India: Strengthening Partnership in the Post COVID Era” ร่วมกับนายสุพรหมณยัม ชัยศังกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน
 
การประชุม AINTT ครั้งที่ 6 นี้ จะจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถาบัน Research and Information System for Developing Countries (RIS) ของอินเดีย และศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยการประชุมจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกและความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียในยุคหลังโควิด-19 (2) ห่วงโซ่มูลค่าใหม่: โอกาสของอาเซียนและอินเดียในยุคหลังโควิด-19 (3) ความปกติใหม่และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-อินเดียในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4) เอกสารมุมมองอาเซียนต่อ อินโด-แปซิฟิกและข้อริเริ่ม Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) ของอินเดีย: ความเกื้อกูลและความร่วมมือ และ (5) ทิศทางในอนาคต
 
การประชุม AINTT เป็นเวทีการประชุมระหว่างเครือข่ายนักวิชาการของอาเซียนและอินเดีย เพื่อหารือระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจร่วมกัน ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-อินเดีย โดยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cutt.ly/6thaintt หรือติดตามการถ่ายทอดได้ทาง Facebook เพจ ASEAN India Centre