ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางพรพิมล กาญจนลักษณ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำและอำเภอพรหมพิราม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบต่ำและมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือติดกับแม่น้ำยม ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย