ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมงานเลี้ยงละศีลอด ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมงานเลี้ยงละศีลอด

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner) แก่คณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย ผู้นำศาสนาอิสลาม นักวิชาการมุสลิม และบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละศีลอด จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยย้ำถึงนโยบายและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศมุสลิม และสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนไทยมุสลิมในด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ การดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานเลี้ยงละศีลอดเป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำของชาวมุสลิมภายหลังจากได้ถือศีลอดระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวมุสลิม โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่คณะทูตประเทศมุสลิมเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตจากประเทศมุสลิมและชุมชนไทยมุสลิม โดยในปีนี้ มีคณะทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทยจำนวน 19 ประเทศ และผู้นำศาสนาของชุมชนไทยมุสลิมจำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว​​