ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี อุปทูต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ