ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยร่วมร้องเพลง “สรรเสริญ พระบารมี” และเพลง “สดุดีจอมราชา” หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยได้เข้ามาลงนามออนไลน์