ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ โดยเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ นำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรฯ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน