ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
 
                 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และได้จัดพิธีลงนามและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม
 
                 ในส่วนของลำดับพิธี ประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีและกิจกรรมข้างต้นโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
 
                 นอกเหนือจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย