ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

******************************

                   เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศอิหร่าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวนรดี ตันตระมงคล อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย