ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

*****************************

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายระพีพงศ์ บรรจงศิลป รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ และผู้แทนชุมชนไทย ที่พำนักอาศัยในนครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน     

เวลา 11.30 น. ประธานเป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อถวายราชสักการะ แล้วนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย แล้วผู้เข้าร่วมพิธีฯ จึงได้ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกัน

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ โดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในพื้นที่ 

*****************************