ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ อุปทูตฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 
และในโอกาสเดียวกันนี้ (วันที่ ๙ และ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓) วัดไทยลุมพินีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีเป็นประธานในพิธี และมีพระสงฆ์จากวัดไทยอีก ๓ แห่ง ในเขตลุมพินี ได้แก่ วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ วัดไทยนิโครธาราม และวัดไทยรามคาม เข้าร่วมในพิธี และได้จัดกิจกรรมมอบข้าวสารแก่คนงานวัดไทยลุมพินีและผู้ด้อยโอกาสชาวเนปาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากนั้น ในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓ พระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพิธี ได้จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ณ วัดวิศวะสันติวิหาร กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีอุปทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คู่สมรส และคนไทยในกรุงกาฐมาณฑุ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน