ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ โดยเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวและลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรฯ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน