ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก
               นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กเป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากคณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรฯ ผู้แทนจากสำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยฯ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน