ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีอุปทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และครอบครัว เข้าร่วมพิธีฯ
 
ในส่วนของพิธีการ อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น อุปทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และครอบครัว เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล