ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมสวดมนต์ และจิตอาสามอบวัตถุดิบประกอบอาหารโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดกวนอิม เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมสวดมนต์ และจิตอาสามอบวัตถุดิบประกอบอาหารโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดกวนอิม เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดกิจกรรมสวดมนต์ และจิตอาสามอบวัตถุดิบประกอบอาหารโรงทาน

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ วัดกวนอิม เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ และจิตอาสามอบวัตถุดิบประกอบอาหารโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ ๘๘ พรรษา ณ วัดกวนอิม เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วม โดยในพิธี ประธาน เปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ท่านฝา เหยี่ยน ผู้ควบคุมดูแลวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่านฝา เหยี่ยน และพระสงฆ์วัดกวนอิม สวดมนต์เพื่อถวายพระพร ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ เป็นตัวแทนถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้ร่วมบริจาคข้าวสารไทยและวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารเจ อาทิ ข้าวสารไทย น้ำมัน และผักผลไม้ ซึ่งบางส่วนได้รับมอบจากจิตอาสาชาวไทย ให้กับประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในวันเดียวกันจำนวนกว่า 100 คน และตลอดเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนของวันแม่ โดยมีท่านฝา เหยี่ยน เป็นผู้รับมอบ