ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และระบบปฏิบัติการ

e-government
• นางเคร์สติ คัลยูไลด์ (Kersti Kaljulaid) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรก และอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเอสโตเนีย
(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เมื่ออายุ 46 ปี)
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเอสโตเนีย ปัจจุบัน นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
• ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างพิจารณาการแต่งตั้งนายมาร์เทิน ค็อคค์ (Marten Kokk) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

45,227 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นางเคร์สติ  คัลยูไลด์ (Mrs. Kersti  Kaljulaid)

เมืองหลวง

Tallinn

นายกรัฐมนตรี

นายยือรี  ราตัส (Mr. Jüri  Ratas)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สเวน  มิคเซอร์ (Sven  Mikser)

ภาษาราชการ

เอสโตเนีย

วันชาติ

24 กุมภาพันธ์

ศาสนา

คริสต์ (นิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์) คริสต์ (นิกายรัสเซียนออร์ทอด็อกซ์) คริสต์(นิกายลูเทอแรน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

27 เมษายน 2535 (ค.ศ. 1992)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

25.92 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

19,704.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียมจากชั้นดิน (oil shale) ฟอสฟอรัส ป่าไม้ แร่ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไม้ สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะ เฟอร์นิเจอร์ พาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี รัสเซีย ลัตเวีย สวีเดน ฟินแลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและส่วนประกอบ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร พลาสติก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปแลนด์ สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ฟินแลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเอสโตเนีย

มูลค่าการค้า

72.38 ล้าน USD ไทยส่งออก 51.68 ล้าน USD นำเข้า 20.7 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 30.98 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ  ยางพารา ปลาแห้ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ นมและผลิตภัณฑ์นม ไม้ซุง ไม้แปรรูป ถ่านหิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเอสโตเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14,640 คน (ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2559)

 

คนไทยในสาธารณรัฐเอสโตเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเอสโตเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tallinn)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเอสโตเนียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562