ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ได้ฉายาว่าเป็น “ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน” เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยถึง 188,000 แห่ง
• โดดเด่นในด้านระบบการศึกษา ซึ่งมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของโลก
• มีความก้าวหน้าในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมการออกแบบ และ Big Data
• ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการสังคม
• นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
• เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (Satu Suikkari-Kleven)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

338,145 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายซาอูลี  นีนีสเตอะ (Mr. Sauli  Niinistö)

เมืองหลวง

Helsinki

นายกรัฐมนตรี

นายยูฮา  ซิปิล่ะ (Mr. Juha  Sipilä)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ติโม  โซยนิ (Timo  Soini)

ภาษาราชการ

สวีดีช ฟินนิช

วันชาติ

6 ธันวาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 76.4 (นิกายลูเทอแรน) คริสต์ ร้อยละ 1.4 (นิกายอื่น ๆ) คริสต์ ร้อยละ 1.1 (นิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์) อื่น ๆ ร้อยละ 21 (ไม่นับถือศาสนาใด ๆ)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 มิถุนายน 2497 (ค.ศ. 1954)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

251.88 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

45,703.3 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ป่าไม้ น้ำ เหล็ก ทองแดง

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเครื่องมือในการสื่อสาร  ผลิตภัณฑ์โลหะ การต่อเรือ กระดาษ อาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้สน กระดาษ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สวีเดน เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์  อุปกรณ์คมนาคม เหล็ก เครื่องจักร  และสิ่งทอ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รัสเซีย เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐฟินแลนด์

มูลค่าการค้า

480.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 201.1 ล้าน USD นำเข้า 279.71 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -78.61 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์รถและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์กระป๋องและแปรรูป

สินค้านำเข้า

เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและแมลง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ยานพาหนะอื่น ๆ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

 

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 10.99 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟินแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 140,439 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต (Helsinki) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Helsinki)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฟินแลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562