ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•เป็น key player ในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายใน EU
•เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และอังกฤษ
•ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
•เป็นมหาอำนาจทางทหาร มีอาวุธนิวเคลียร์
•เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือ
ด้านระบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม) การพัฒนาการขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง วิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน
•รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประมาณ 83 ล้านคน/ปี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

675,417 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายเอมานูว์แอล  มาครง (Mr. Emmanuel  Macron)

เมืองหลวง

Paris

นายกรัฐมนตรี

นายเอดูอารด์  ฟิลิป (Mr. Edouard  Philippe)

ประชากร

67 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ฌอง-อีฟว์  เลอ ดริยอง (Jean-Yves  Le Drian)

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

วันชาติ

14 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 85 (นิกายโรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 2 (โปรแตสแตนท์) อิสลาม ร้อยละ 10 อื่น ๆ ร้อยละ 1 (ยิว)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

15 สิงหาคม 2399 (ค.ศ. 1856)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

2,582.5 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

38,476.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.0 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก สังกะสี ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ โทรคมนาคม การบิน เวชภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เครื่องบิน เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เบลเยียม อิตาลี สหราชอาณาจักร สเปน เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ สเปน อิตาลี เบลเยียม เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มูลค่าการค้า

5,260.6 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,779.53 ล้าน USD นำเข้า 3,481.07 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1,701.54 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

1. อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ  2. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ   3. เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 4. อัญมณีและเครื่องประดับ 5. เลนส์แว่นตา 6. ผลิตภัณฑ์ยาง 7. ยางพารา  8. รถยนต์และส่วนประกอบ 9. เครื่องนุ่งห่ม 10. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

1. เครื่องบิน (แอร์บัส) เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ 2. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง  3. เครื่องจักรกล 4. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 5. เคมีภัณฑ์ 6. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 8. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 9. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  10. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 47.07 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 35.95 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 471,114 คน (ลดลงร้อยละ 31 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต (Paris) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bordeaux) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Lyon) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Marseilles)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562