ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)

 

 

 

 

 

 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีบทบาทหลักในด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและในเวทีโลก
• เป็นหนึ่งในฐานด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ (ยานยนต์ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์)
• เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ของโลก (รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ชั้นแนวหน้า (แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล) และมีแผนการทยอยปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เหลืออีก 9 แห่ง ให้หมดภายในปี 2565 (ค.ศ. 2022)
• ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของยุโรป โดยเฉพาะมาตรการต่อผู้อพยพ มีนโยบายผ่อนปรนการเข้าเมืองของผู้อพยพด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีผู้อพยพเข้ามาจำนวนมากและจากเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้ง เยอรมนีได้ทบทวนนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยให้เข้มงวดขึ้น
• มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา พลังงานทดแทน เศรษฐกิจสีเขียว
• พยายามมีบทบาทสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาซีเรียและอิหร่าน ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงในอัฟกานิสถานตะวันออกกลาง รวมถึงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและการให้และความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
• มีกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 12 ก.พ. 2560 และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 ก.ย. 2560
• ออท. ณ กรุงเบอร์ลิน คือ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และ ออท. สหพันธ์ฯ/ ปทท. คือ นายเพเทอร์ พรือเกล

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายฟรังค์-วัลเทอร์  ชไตน์ไมเออร์ (Mr. Frank-Walter  Steinmeier)

เมืองหลวง

Berlin

นายกรัฐมนตรี

นางเกลา  แมร์เคล

ประชากร

83 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไฮโค  มาส (Heiko  Maas)

ภาษาราชการ

เยอรมัน

วันชาติ

3 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 31 (โปรเตสแตนท์) คริสต์ ร้อยละ 31 (โรมันคาทอลิก) ไม่ระบุ ร้อยละ 34 (ไม่มีศาสนา) อิสลาม ร้อยละ 4

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

7 กุมภาพันธ์ 2405 (ค.ศ. 1862)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

3,677.44 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

44,469.9 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน ถ่านหินลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็กและแร่โลหะต่าง ๆ

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็ก เหล็กกล้า ถ่านหิน ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ยานพาหนะและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ยานพาหนะและส่วนประกอบ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มูลค่าการค้า

11,115.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 5,043.07 ล้าน USD นำเข้า 6,072.74 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1,029.67 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

 

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รถยนต์นั่ง ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และแผงวงจรไฟฟ้า

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 403.06 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 189.11 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 849,283 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประมาณ 60,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปี 2559)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูต (Berlin) สถานกงสุลใหญ่ (Frankfurt) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Stuttgart) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Munich) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hamburg) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Dusseldorf)

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562