ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นศูนย์การพาณิชย์นาวีและเป็นเจ้าของเรือพาณิชย์เอกชนมากที่สุดในโลก
• มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเรือที่สามารถประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้
• มีความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
• ครบรอบ 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กรีซ เมื่อปี 2561

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

131,990 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายโปรโคปิส  เปาโลปูลอส (Mr. Prokopios  Pavlopoulos)

เมืองหลวง

Athens

นายกรัฐมนตรี

นายอะเล็กซิส  ทซีปรัส (Mr. Alexis  Tsipras)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นีโกเลาส์  โกตซีอัส (Nikolaos  Kotzias)

ภาษาราชการ

อังกฤษ กรีซ

วันชาติ

25 มีนาคม

ศาสนา

คริสต์ (นิกายกรีกออร์ธอร์ดอกซ์)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

26 พฤษภาคม 2501 (ค.ศ. 1958)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

200.29 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

18,613.4 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แร่ธาตุ  ปิโตรเลียม หินอ่อน

อุตสาหกรรมหลัก

ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เชื้อเพลิงแร่ อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บัลแกเรีย ตุรกี ไซปรัส เยอรมนี อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิงแร่ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยา รถยนต์ พลาสติก เนื้อ กระดาษ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ จีน รัสเซีย อิตาลี เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐเฮลเลนิก

มูลค่าการค้า

170.13 ล้าน USD ไทยส่งออก 119.19 ล้าน USD นำเข้า 50.94 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 68.25 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ ด้ายและเส้นใย เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปูนซีเมนต์

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเฮลเลนิกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 12,513 คน

คนไทยในสาธารณรัฐเฮลเลนิก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเฮลเลนิก

สถานเอกอัครราชทูต (Athos)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเฮลเลนิกในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562