ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมประมง พลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีการนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
• มีความเชี่ยวชาญด้านการเตือนภัยล่วงหน้า โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
• เป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association – EFTA)เขตการค้ายุโรป (European Economic Area - EEA)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

103,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายกึดนี ทอลาซีเอิส โยฮันเนสซอน (Mr. Guðni Thorlacius Jóhannesson)

เมืองหลวง

Reykjavík

นายกรัฐมนตรี

Katrin  Jakobsdóttir

ประชากร

341,284 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กึดเลกือร์ โทร์  โทร์ดาร์ซอน (Guðlaugur Þór  Þórðarson)

ภาษาราชการ

ไอซ์แลนดิก

วันชาติ

17 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 73.8 (นิกายลูเทอแรน) คริสต์ ร้อยละ 11.7 (นิกายอื่น) ไม่ระบุ ร้อยละ 7.4 อื่น ๆ ร้อยละ 7.1

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

18 มิถุนายน 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

23.91 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 ISK = 0.27 บาท

GDP per Capita

70,056.9 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานความร้อน (โดยเฉพาะจากใต้พิภพ) พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมการประมง เกษตรกรรม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์โลหะ  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  เงินแท่งและทองคำ  สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาตร์ การแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สบู่และผงซักฟอก เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ญี่ปุ่น นอร์เวย์ จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

มูลค่าการค้า

32.69 ล้าน USD ไทยส่งออก 9.4 ล้าน USD นำเข้า 23.29 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -13.89 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ข้าว เครื่องปรุงรสอาหาร
เครื่องกีฬาและอุปกรณ์เล่นเกม

สินค้านำเข้า

เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไอซ์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 4,524 คน

คนไทยในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Reykjavík)

หน่วยงานของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562