ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ไอร์แลนด์ (Ireland)

 

 

 

 

 

 

ไอร์แลนด์ (Ireland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีความใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ
• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) และการส่งออกเป็นหลัก
• เคยเป็นเสือเศรษฐกิจ (Celtic Tiger) เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตสูงต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี แต่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน เศรษฐกิจอยู่ในภาวะกำลังฟื้นตัว
• เป็น Silicon Valley ของยุโรป และ outsource ของสหรัฐฯ ด้านการค้าบริการ การสื่อสาร และ ICT
• ใช้เงินสกุลยูโร แต่ไม่อยู่ใน Schengen Area เนื่องจากมีพรมแดนเปิดทางตอนเหนือกับสหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ) ซึ่งไม่ได้อยู่ใน Schengen Area เช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

70,282 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ (Mr. Michael D. Higgins)

เมืองหลวง

Dublin

นายกรัฐมนตรี

นายลีโอ  วรัทการ์ (Mr. Leo  Varadkar)

ประชากร

5 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ไซมอน  โคฟนีย์ (Simon  Coveney)

ภาษาราชการ

อังกฤษ ไอริช

วันชาติ

17 มีนาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 78.8 (นิกายโรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

27 มกราคม 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

333.73 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

69,330.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.3 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

สังกะสี ตะกั่ว ก๊าซธรรมชาติ ทองแดง ยิบซั่ม

อุตสาหกรรมหลัก

คอมพิวเตอร์ แปรรูปอาหาร เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ออแกนิก เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำหอม/เครื่องสำอางค์ เครื่องจักร/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องบิน/เครื่องร่อน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักร/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิงแร่ เครื่องจักรไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญไทย-ไอร์แลนด์

มูลค่าการค้า

750.5 ล้าน USD ไทยส่งออก 349.87 ล้าน USD นำเข้า 400.63 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -50.76 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกล เลนส์ รถยนต์และส่วนประกอบ  แผงวงจรไฟฟ้า เนื้อและส่วนต่างๆของสัตว์ที่บริโภคได้

สินค้านำเข้า

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลนส์ แว่นตาและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก เคมีภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 14 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 178.1 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากไอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 69,095 คน

 

คนไทยในไอร์แลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในไอร์แลนด์

กรุงลอนดอน (สถานเอกอัครราชทูต) กรุงดับลิน (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)

หน่วยงานของไอร์แลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562